Сейчас: 2018-12-13 13:23:59

  Компромат

  Рукопис Войнича. Ілюстративні матеріали до реконструкції сто


  Рукопис войнича.= ілюстративні= матеріали= до= реконструкції= стор.= 77r
  початок див. Чар-Книга. З досвіду розшифрування „Рукопису Войнича”. http://h.ua.ua/story/258170/
  продовження http://h.ua/story/259704/
  Ілюстративні матеріали в повному обсязі якісний варіант до стор. 77v, 77r — http://www.trypillia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86:voynich-manuscript-77v-77r&catid=50:linguistics&Itemid=64

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ілюстративні матеріали до стор. 77r (10 перших рядків)

  1.

  ОВ

  ([1]) щвлкгрбзрвл свтвл пнс швщпнкс свщ пнкс кс лпмд влтнкс лвлс

  ЧЄ

  ([2]) щвл кбд бзр мл свтвл пнс свщпнкс свщ пнкс кс лпнд в лтнкс лвлс

  Що воля, яка буде, бо узріє мале святої волі? Понесе усе вище понакосу Своє щепе неук усе косе, але понуде в люті на коси Уловили усе?

  воля, як убуде ум, зір умале усе вище понакосу усе вище пне якось якось, але понадає яве люте неук ся

  воля яка убуде, бо зоре мало

  воля, яка боре, ум зариє, умале святу волю

  воля, як убуде, або зорі(обозріє) умале святої волі?

  Щавель як убуде, бо зріє мало, святе вил’ї Понеси свища, упине кисе Се вище упине кисе Куша, але понуде Вил’ї те не кисе, але вил’ї усе

  своє ще, упине кисе свищ

  2.

  твлпкгр пдннс свтбжж свтнкс свтвл пкс смтбзж пнтнс дб-гл

  т вл пк бр пднс свтбжй свтнкс свтвл пкс свтбзй пнтнс дбл

  Ота воля поки боре? Піднесе своє ото божий, свою ото неуку усю святу волю Покосе світ убозій Опине ото нас де і були

  ота воля упокоє, обере своє ото накося покуса упине

  Пиняє ото нас

  Ото вил’ї поки бере і підносе своє ото божий Своє ото никає усе, святе вил’ї Покуша святе бузій пані, ото неси де біле

  поки убери уникає ся упни ото неси де було

  3.

  свтнкс свтбжж пдн н кс пднн птнс свтннкс втннкс пбзл

  св т ннкс свтбжй пд нкс пмл пднкс пд птнс свтннкс в т ннк с пб(в)зл(?)

  Своє тяне неук усе Святе божий під науку осю По малу під неука усе, під пута унесе Святе нині укосе? Яви оті нині коси - поб’є зло

  своє ото нині як усе світ божий? накося коси Своє те нині косе явити Побузили (повезло)

  усе яве ото нині як усе своє та божий своє тне неук се

  Своє тяне накося

  Своє ото не уника усе Святе божий під накис, помалу підня кисе, підпите унесе Святе нині кисе Яве ото нині кисе поб’є зіль[3]

  підня кисе по уму л’є під некисе зле

  побузиле

  4.

  длтннкс свтннкс свннкс пдн н кбжж пнкс пдн н кбжж пдн нвл вл пвк

  д в(м)л тнн кс (?) свт ннкс св к мк с(?) пднк бжй пнкс пд н к бжж пд нвл вл пнк

  Де воля ота нині якась? Своє ото нині косе, своє як мука усе Підня як божий, понукає усе під не Око божий Підневоля волю, понука

  діє коса якось усвоє як муку усе Око божий понакосе підня як божий Під неволю воля поника

  у своє око мука уся поникає ся упне як

  Де вил’є ото неня кисе своє ото нині кисе Усвоє як муку осю , підня яку божий поника усю Підня як божий під нове, але вил’є упне як

  нині упине кисе піднавале, вилє

  5.

  свтмкс свл пдннкс пднвл тнкс пнкс л пдннкс свтнкс свлгл пнкс

  свтмкс свл пднн(м)кс пдвл тнкс пнкс л пдн нкс свтнкс свлбл пнкс

  ?

  Світу муку осю свале, підня науку осю під волю Ото неук усе понакосе Але підня, неук усе своє тяне косе, свале буле по наукі усе

  Своя то мука усе своя, але під муку сю підвале по наукі усе на коси усвоє, але буле по накосу

  Свята мука ся усвоє, але піде мука уся у підвал Ото некисе по накосу ул’є, підня накосо Своє тяне кисе сивіло било[4] по накису

  понакисе

  6.

  Д м тпннс дбзж панн вл свтмкс свтбжж пднмкс свтннкс свтнкс

  д м тпннс д б(м)зй(?) пдннвл свтмкс свтбжж пднк с свтннкс свтнкс

  Дія ума типун несе Дає убозій, підня неволю, свої ото муки усі Світ божий під науку осю свою тяне неук усе Своє ото неуку усе

  Де ум ту піну несе

  думи ті понаносе

  дума топуна носе

  Іди мити, піну унеси — діє бузій Підня не вил’є своє ото умиє кисе Освіти, божий, піднюха усе! Святе нині кисе Своє ото не куша

  дає мити, піну уносе куша кисе

  7.

  свтннкс пдн н кс свтвл пдн н кс свтбжж пдннн тс свтннс кс л пвлс лвл

  свт ннкс пднкс свтмл пдн н кс свтбжж пд нн тш(с)(?) свтннк с л пнкс лв(м)л

  Святе не уника се? Підня косе, своє ото мало піднакосе святе божий Піде нині тиша, святе нині як усе Але і понакосе. Уловили?

  святе на наука усе під науку усе ото миле підня косе світе божий під нині тишу світе нині як усі

  святе не на око усе підня не тіше святене не як усе

  Святе нині кисе Підня кисе своє ото мало під некосо освіте божий Піде нині утіше, освяте нині як усе Л’є по накосу але вил’є

  мило але мало

  8.

  д пдн н кс свт бжж пнкс свтбжж пдн н кс св лпннкс свтнн кс лвл

  д пд нк с свт бжй пнкс св тбжж пд нк с св л пнн кж(с)? св тн н к с лвл

  Дає, підня косе, своє ото божий Понука усе святе божий під неука усе своє, але понині кажу: своє тяне неук усе Уловили?

  де під науку усе є свої, а ото божий по неуку усе

  ідеї під науку усі

  Де піднюха усе своє ото божий, п’є і нюха усе Освіте божий підня кисе Своє ул’є, упине накис Своє тяне на кисе, але вил’ї

  понука ся понині кисе

  9.

  свтннкс свтмкс свт н кс пдн н кснс дбжж пднмтс свтмкс лвл

  свтннкс свтнн(м)кс(?) свт нк с пд н нк смш дбжж пдмтс свт нн(м)кс лвл

  18 (?)

  Своє тне неук усе своє ото нині косе Святе неук усе під ненауку сміша Дає божий підім’яти усе святе нині якось Уловили?

  сва ото нині косе Своя ото мука усе під ум ото усе Свята мука ся

  Своє ото нині кисе Сва ото нені кисе Святе нюхає усе Підня нюхає се мішає Дає божий під м’яту усе святе нині кисе Ул’є і вил’є

  діє підім’яти

  10.

  кбж В пнкс лпднс свл гр пннд пднн птннкс свл пннкс свтбжж

  к бж й(в?) пм(нн?)кс лпднс свл гр пннд пднн птннкс свл пннкс свтбжж

  Око божий помикає се, але піднесе своє, але і горя понануде Підня, путає неук усе своє, але понині каже: своє ото божий

  як боже яве пне науку усю своє, л”є у горі пані нуде питає

  Як боже яве помака усе, але піднеси Своє л’є у гору, п’є – не нуде Підня, пити не кисе осивіле Понині куша сва ото божий

  помахає свале у гору, п’яне нуде не куша осовіле

  пані ніде


  [1] Реконструкція літер оригіналу за даними у «Гора Ора» В. Осипчук-Скоровода

  [2] У даному варіанті реконструкції тексту допускається можливість варіацій певних літер. За абеткою-відповідником Дж.Стойко літери К і Х мають у тексті однаковий варіант написання. Також для літер С, Г(?) та Ш існує практично не визначена подібність написання у тексті. Є графологічні питання і щодо В та М та інше. Такі місця позначено (?) В кінці подана абетка-відповідник, яка була запропонована Дж. Стойко, з деякими уточненнями щодо написаних графем у оригіналі в порівнянні із наданими в абетці, а також з певними припущеннями щодо прочитання сполучень графем, які періодично зустрічаються у тексті.

  [3] зеленей, зелень, чар-зіль

  [4] Било – стебло(основна частина трав’янистої рослини від кореня до вершка) ;гілка дерева


Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]